project: 26 WONINGEN LAGELAND

Door Bedrijfsbureau BI zijn de versterkingsplannen voor 26 woningen in Lageland samen met de bewoners uitgewerkt. Dusdanig dat de aannemer nu in praktijk aan de slag kan. Samen maken we ons sterk!

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn!