Categorieën
Project

Project: 19 woningen Uithuizen

project: 19 woningen uithuizen

Aan de Maarweg, Kennedylaan, Wilgenbos en Wilgenhof in Uithuizen versterkt Friso Totaalbouw B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen 19 woningen. De werkzaamheden zijn eind augustus 2021 van start gegaan en zullen naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd.

De versterkingsmaatregelen:

  • Aanbrengen wapeningsstrippen in de gemetselde wanden.
  • Aanbrengen extra beplating op verdiepingsvloer.
  • Aanbrengen extra beplating op dak.
  • Koppelen binnenwanden aan de verdiepingsvloeren.
  • Dak schijf koppelen aan metselwerk.
  • Aanbrengen extra renovatie ankers.
  • Houtskelet voorzetwanden plaatsen.
  • Binnenwanden vervangen door Houtskeletbouw wanden.
  • Bestaande schoorstenen vervangen door lichtgewicht variant.
  • Aanbrengen constructieve koppelingen balklagen.

Om de versterkingen te kunnen uitvoeren is het in veel gevallen nodig dat de bewoners gehuisvest worden in tijdelijke woningen. Deze woningen zijn in de nabijheid geplaatst. In samenwerking met Focuz en Jan de Jong verhuizingen worden de bewoners ondersteund bij het uithuizen en later weer inhuizen. De versterkingen worden dusdanig uitgevoerd dat deze zo weinig mogelijk zichtbaar zijn en dat de woningen zoveel mogelijk overeenkomstig de bestaande situatie weer worden opgeleverd. Tevens hebben de bewoners de mogelijkheid om eigen wensen in te brengen welke in het versterking proces mee genomen kunnen worden.

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Zes regionale bouwbedrijven:  
BAM Bouw en Techniek bv Regio Noord,
Friso Bouwgroep, Geveke Bouw BV,
BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam,
Van Wijnen Groningen BV en
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv. CONTACT

Stadsweg 6
9917 PW  Wirdum
info@bedrijfsbureau-bi.nl 

Categorieën
Project

Project: Farmsumerweg Appingedam

project: FARMSUMERWEG APPINGEDAM

Voor deze woningen aan de Farmsumerweg in Appingedam realiseerden wij de uitvoeringsontwerpen. Nadat de bewoners akkoord waren met de uitvoeringsontwerpen en NCG het bijbehorende versterkingsbesluit had genomen, hebben wij het ontwerp overgedragen op de aannemer. De aannemer start met de versterkingswerkzaamheden, NCG draagt zorg voor de financiering van de versterkingsmaatregelen. Daar waar bewoners aanvullend wensen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, maken ze daarover zelf afspraken met de aannemer. 

Categorieën
Project

Project: Tijdelijke huisvesting

project: TIJDELIJKE HUISVESTING

Voor vijf woningen in Middelstum hebben we in samenspraak met de woningeigenaren het versterkingsplan opgesteld en overgedragen op de aannemer. Rottinghuis gaat de woningen in Middelstum uiteindelijk versterken (verduurzamen en verbeteren). Als bedrijfsbureau hebben we ook alvast tijdelijke woningen laten plaatsen op de door de gemeente vastgestelde locatie (zie foto). Gedurende de werkzaamheden aan de woningen, maken de bewoners straks gebruik van deze tijdelijke huisvesting. 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Categorieën
Project

Project: Versterking 16 woningen Appingedam

project: VERSTERKING APPINGEDAM

Als bedrijfsbureau verzorgden wij de planvoorbereiding van dit project in Appingedam. Na akkoord van de woningeigenaren en het meeromvattend versterkingsbesluit van NCG droegen wij het uitvoeringsontwerp over op Bouwbedrijf Kooi Appingedam. Over enkele weken rondt Kooi het project in Appingedam af. Het project bestaat uit het versterken, verduurzamen en verbeteren van in totaal 16 woningen in Appingedam.

‘VERSTERKEN, VERDUURZAMEN EN VERBETEREN’

Het aardbevingsveiliger maken bestond hier met name uit het versterken van de daken. Aanvullend heeft de aannemer ook direct eigen wensen van bewoners meegenomen op het gebied van woningverbetering en verduurzaming. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vernieuwen van dakramen en goten en het plaatsen van zonnepanelen. Ook zijn enkele badkamers vervangen.

 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Categorieën
Project

Project: Aanpak 26 woningen Lageland

project: 26 WONINGEN LAGELAND

Door Bedrijfsbureau BI zijn de versterkingsplannen voor 26 woningen in Lageland samen met de bewoners uitgewerkt. Dusdanig dat de aannemer nu in praktijk aan de slag kan. Samen maken we ons sterk!

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Categorieën
Project

Project: Oplevering eerste versterkte woning in Lellens

project: oplevering woning lellens

In Lellens is vandaag de eerste versterkte woning opgeleverd. Wethouder Roeland van der Schaaf bracht een bezoek aan de eigenaren van deze woning, de familie Kooistra. ‘Een mooie mijlpaal in de versterking van de woningen in Lellens. Het is een mooi huis geworden en de eigenaren zijn er blij mee’, aldus Roeland van der Schaaf. “Wij zijn inderdaad erg blij met ons versterkte huis en daarnaast zijn we erg tevreden met hoe het allemaal is gegaan’, aldus de heer en mevrouw Kooistra. Het echtpaar kreeg bloemen overhandigd van Bedrijfsbureau BI en de gemeente Groningen. Aannemersbedrijf Rottinghuis gaf het echtpaar een insectenhotel cadeau.

'wij zijn erg blij met ons versterkte huis en tevreden met hoe het gegaan is'

 

Aannemersbedrijf Rottinghuis is onlangs gestart met het versterken, verduurzamen en verbeteren van in totaal 21 woningen in Lellens. Woningeigenaren hebben samen met Bedrijfsbureau BI het ontwerp voor hun woning gemaakt. De versterkingsmaatregelen zijn zo uitgewerkt dat deze praktisch uitvoerbaar zijn en de overlast zo beperkt mogelijk blijft. De wensen van de bewoners op het gebied van woningverbetering en verduurzaming zijn ook meegenomen in het plan. Bedrijfsbureau BI heeft de tijdelijke huisvesting georganiseerd aan de rand van Lellens zodat bewoners in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en dus ook de werkzaamheden aan hun woningen op de voet kunnen volgen.Na de bouwvak worden de resterende twintig woningen opgeleverd.

Bron: artikel van de website van de gemeente Groningen (versterken en vernieuwen)

 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Categorieën
Project

Project: Gebiedsaanpak Lellens

project: gebiedsaanpak lellens

Afgelopen vrijdag hebben wij samen met een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse zaken, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Gemeente Groningen en Rottinghuis’ aannemers de bouwplaats in Lellens bezocht. In Lellens zet een team van Rottinhuis bouwservice en onderhoud zich op dit moment in ten behoeve van een gebiedsaanpak waarbij 20 woningen worden versterkt. Het voorbereidende werk (levering van de benodigde uitvoeringsontwerpen) is verzorgd door Bedrijfsbureau BI. 

presentatie rottinghuis

Op de bouwplaats heeft Rottinghuis een presentatie gehouden over de versterkingsmaatregelen en aansluitend is er een rondleiding door de woningen gegeven. Rottinghuis verwacht tot de bouwvak van 2022 in Lellens in uitvoering te zijn. 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn! 

Categorieën
Project

Project: Versterking 8 woningen Delfzijl

project: 8 woningen delfzijl

In Delfzijl is Geveke gestart met het uitvoeren van de door ons gerealiseerde uitvoeringsontwerpen voor de woningen. De ontwerpen zijn in de afgelopen periode in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. Naast het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden gaat het in een aantal gevallen ook om woningverbetering en verduurzaming van de woning. De betrokken bewoners verblijven in tijdelijke huisvesting dichtbij hun eigen woning. Samen maken we ons op deze manier sterk voor een veilig thuis voor de bewoners.

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn!