project: gebiedsaanpak lellens

Afgelopen vrijdag hebben wij samen met een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse zaken, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Gemeente Groningen en Rottinghuis’ aannemers de bouwplaats in Lellens bezocht. In Lellens zet een team van Rottinhuis bouwservice en onderhoud zich op dit moment in ten behoeve van een gebiedsaanpak waarbij 20 woningen worden versterkt. Het voorbereidende werk (levering van de benodigde uitvoeringsontwerpen) is verzorgd door Bedrijfsbureau BI. 

presentatie rottinghuis

Op de bouwplaats heeft Rottinghuis een presentatie gehouden over de versterkingsmaatregelen en aansluitend is er een rondleiding door de woningen gegeven. Rottinghuis verwacht tot de bouwvak van 2022 in Lellens in uitvoering te zijn. 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn!