Onze opdracht

Onze opdracht luidt: het realiseren van uitvoeringsontwerpen.

Deze uitvoeringsontwerpen vormen de basis voor de versterkingswerkzaamheden die daarna door de aannemers worden uitgevoerd.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

NCG en de gemeenten selecteren de adressen voor Bedrijfsbureau BI. Vervolgens voert NCG, samen met onze woon-bouwbegeleiders, een kennismakingsgesprek met de betreffende woningeigenaren.  Na het gesprek beslissen woningeigenaren zelf of ze willen deelnemen aan het traject met Bedrijfsbureau BI. Indien dit het geval is, dan is het onze taak om het uitvoeringsontwerp voor de woning uit te werken en daarna over te dragen aan de aannemer. Ook inventariseren we welke vergunningen eventueel benodigd zijn en of er door NCG tijdelijke huisvesting georganiseerd moet worden.

Het is voor woningeigenaren niet mogelijk om zichzelf als deelnemer aan te melden bij Bedrijfsbureau BI. De adressen waarvoor wij de plannen opstellen, worden bij ons aangedragen door NCG/gemeenten.

 

het uitvoeringsontwerp

Wanneer de woningeigenaren kiezen voor deelname aan ons traject, dan werken wij het uitvoeringsontwerp voor hun woning uit. Woningeigenaren worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. In het ontwerp worden de versterkingsmaatregelen opgenomen en tot op detailniveau uitgewerkt. Zo heeft de aannemer een kant-en-klaar plan om mee aan de slag te gaan.

Het uitvoeringsontwerp wordt na goedkeuring van de woningeigenaar gedeeld met NCG. Na akkoord van NCG (het zogenoemde versterkingsbesluit) dragen wij het uitvoeringontwerp zorgvuldig over aan de aannemer die met de werkzaamheden aan de slag gaat. NCG is uiteindelijk opdrachtgever van de aannemer voor de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden en verantwoordelijk voor de financiering ervan.

 


De WONINGEN

We hebben twee adresvarianten in behandeling:

  1. Woningen waarvoor in het verleden al eens een versterkingsadvies is opgesteld.
  2. Woningen waarvoor nog geen versterkingsadvies is opgesteld.

1 – WONINGEN MET EEN VERSTERKINGSADVIES

Voor sommige woningen is in het verleden al een versterkingsadvies opgesteld in opdracht van NCG. Een woningeigenaar kan ervoor kiezen dat wij dit advies vertalen naar een uitvoeringsontwerp waarmee de aannemer kan werken. Na goedkeuring door de woningeigenaar en NCG voert de aannemer de versterkingswerkzaamheden in opdracht van NCG uit. 

Omdat het advies vaak lang geleden is opgesteld, mag de betrokken woningeigenaar ook kiezen voor een herbeoordeling. In dat geval beoordelen we op basis van de meest actuele inzichten welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. We hanteren daarbij onze eigen versnelde rekenmethodiek die voldoet aan de NPR. De benodigde versterkingswerkzaamheden werken we uit in het uitvoeringsontwerp voor de woning.  Na goedkeuring de woningeigenaar en NCG voert de aannemer de versterkingswerkzaamheden in opdracht van NCG uit.

2- WONINGEN ZONDER VERSTERKINGSADVIES

Als er nog geen versterkingsadvies voor de woning is gemaakt, kunnen de woningeigenaren ervoor kiezen om de woning door ons te laten beoordelen. Wij hanteren dan onze versnelde rekenmethodiek die voldoet aan de NPR.

Subsidieregelingen

Woningeigenaren in Groningen kunnen via SNN gebruikmaken van subsidieregelingen voor verduurzaming en woningverbetering. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de keuze(s) die de woningeigenaar maakt. Als bedrijfsbureau hebben wij geen rol in de subsidie-aanvraag en subsidieverstrekking. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele subsidies bij SNN. Samen met de aannemer stemmen woningeigenaren ook zelf af welke extra werkzaamheden (naast het versterken) wanneer uitgevoerd kunnen worden.