project: TIJDELIJKE HUISVESTING

Voor vijf woningen in Middelstum hebben we in samenspraak met de woningeigenaren het versterkingsplan opgesteld en overgedragen op de aannemer. Rottinghuis gaat de woningen in Middelstum uiteindelijk versterken (verduurzamen en verbeteren). Als bedrijfsbureau hebben we ook alvast tijdelijke woningen laten plaatsen op de door de gemeente vastgestelde locatie (zie foto). Gedurende de werkzaamheden aan de woningen, maken de bewoners straks gebruik van deze tijdelijke huisvesting. 

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn!