Versnelde uitvoering VA

U kiest zelf of u deelneemt

Bedrijfsbureau BI gaat middels een versnelde aanpak aan de slag met adressen waarvoor in het verleden al een versterkingsadvies is opgesteld. De gemeente selecteert de adressen voor het Bedrijfsbureau.

Indien uw woning is geselecteerd voor de versnelde uitvoering door Bedrijfsbureau BI dan neemt Nationaal Coördinator Groningen contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Het proces

Na het kennismakingsgesprek en uw eventuele akkoord op deelname aan onze aanpak, gaan wij samen met u aan de slag met het uitvoeringsontwerp voor uw aardbevingsbestendige woning. Het uitvoeringsontwerp wordt uiteindelijk uitgevoerd door een van de zes betrokken aannemers. Omdat voor uw woning reeds een versterkingsadvies beschikbaar is, vormt dit bestaande advies het uitgangspunt voor de aanpak van uw woning.

Versnelde uitvoering versterkingsadviezen

Infographic versnellingsaanpak (paarse stroom)

We kunnen ons voorstellen dat dit nog vragen bij u oproept. In het oriënterende kennismakingsgesprek dat Nationaal Coördinator Groningen u aanbiedt, is alle ruimte voor een nadere toelichting en het beantwoorden van uw vragen.