project: 8 woningen delfzijl

In Delfzijl is Geveke gestart met het uitvoeren van de door ons gerealiseerde uitvoeringsontwerpen voor de woningen. De ontwerpen zijn in de afgelopen periode in nauwe samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. Naast het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden gaat het in een aantal gevallen ook om woningverbetering en verduurzaming van de woning. De betrokken bewoners verblijven in tijdelijke huisvesting dichtbij hun eigen woning. Samen maken we ons op deze manier sterk voor een veilig thuis voor de bewoners.

Meer weten over onze opdracht?

Om het tempo van de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen te verhogen zijn door Rijk en regio maatregelen uitgewerkt. Een van die maatregelen is de inzet van een bedrijfsbureau, te weten Bedrijfsbureau BI. Bedrijfsbureau BI bestaat uit een afvaardiging van de medewerkers van zes gekwalificeerde regionale aannemers. De aanwezigheid van het aannemers-DNA binnen het Bedrijfsbureau maakt dat we daadkrachtig en praktijkgericht met woningeigenaren aan de slag zijn!